O mnie

-     Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

   w Lublinie.

 

-  Zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP

   pod numerem TP/ /685/05

 

-  Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Specjalistycznych.

 

-  Uczestniczyłam w licznych zagranicznych kursach językowych i komputerowych celem

   podniesienia swych kompetencji, co potwierdzają liczne  certyfikaty.

 

-  Systematycznie uczestniczę w warsztatach i konferencjach dla tłumaczy celem

   wymiany doświadczeń.

 

-  Biuro tłumaczeń języka niemieckiego prowadzę od 1985 r.