Nasza oferta

Tłumaczenia zwykłe , nie wymagające pieczęci tłumacza przysięgłego.

Przykładowe dokumenty:

 • CV, podania, życiorysy, listy motywacyjne

 • korespondencja

 • pisma nie wymagające przedłożenia w urzędach

   

Tłumaczenia przysięgłe, które są zaopatrywane pieczęcią tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przy

                                                 Ministerstwie Sprawiedliwości RP

Przykładowe dokumenty wymagające takiego uwierzytelnienia:

 • świadectwa szkolne ,uczelni, dyplomy, indeksy

 • akty urodzenia , małżeństwa ,zgonu

 • zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu

 • zaświadczenia o ukończeniu kursu

 • zaświadczenia o zameldowaniu ,wymeldowaniu

 • dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy,umowy kupna-

  sprzedaży

 • polisy ubezpieczeniowe i o przebiegu ubezpieczenia OC i AC

 • wyroki sądowe

Tłumaczenia specjalistyczne

Przykładowe dokumenty wymagające uwierzytelnienia/ poświadczenia przez tłumacza przysięgłego:

-   teksty prawnicze ( wyroki ,postanowienia)

-   dokumentacja medyczna ( przebieg leczenia szpitalnego, wypis ze szpitala)

-   tłumaczenia techniczne

-   tłumaczenia do ZUS

 

Tłumaczenia ustne

-    telefoniczne -tłumaczenie rozmów telefonicznych

-    podczas ślubu cywilnego – w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) – tłumaczenie „ szeptane” ,gdzie

     tłumacz ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź

-    a vista – tłumaczenie łączące formę pisemną i ustną , np. u notariusza, tłumaczenie otrzymanego

     dokumentu

-    konsekutywne – podczas spotkań i rozmów handlowych

-    liaison – tłumaczenie „ zdanie po zdaniu” - w sytuacjach gdzie jest wymagany szczególnie

     wysoki poziom dokładności

-    podczas egzaminu na prawo jazdy